top of page

Pomůžeme vám s rozvojem území.

Urbanismus a péče o rozvoj města jsou hlavní součástí naší praxe. Klademe důraz na racionální a funkční analýzu stavu území, aktérů v něm a jejich potřeb. Hledáme všestranně udržitelná řešení. Zabýváme se městem i vesnicí. Pomáháme aktivizovat zanedbaná území a revitalizovat sídliště i areály. Město je složitý organismus. Pomůžeme vám ho ozdravit a dotvořit tak, aby správně fungovalo.
 

Urbanismus, územní studie, regulační plány

Územní urbanistické studie a regulační plány řeší rozvoj území – ať už prázdného, ještě nedostavěného nebo zanedbaného, tedy určeného k revitalizaci. Území je potřeba analyzovat jak z hlediska fyzického prostředí, tak z hlediska majetkoprávních vztahů, záměrů a potřeb. Spolu s vámi hledáme vizi území a strategii budoucí proměny území. Urbanistický návrh klade důraz na posílení potenciálů a nosné charaktery území, navrhuje efektivní způsoby řešení hrozeb a slabých míst. Území musí fungovat v každém okamžiku, proto je třeba hledat flexibilní řešení a vhodné fázování jeho proměny. Výsledkem práce je plán budoucího rozvoje území, který je v souladu s celkovou vizí obce a s potřebami všech aktérů a který nastavuje taková pravidla rozvoje, že ho lze postupně realizovat.
 

Územní studie Říčka, Šlapanice

Budoucnost centra Brna

Generel parkoviště Konopiště

Vize kopce na Palmovce

Brownfield a průpich Přerov

Obraz Vyšehradu 

Soutěž na Budovatelku v Mostě

Srdce města Pilníkov

4-rozvoj-uzemi-BAR.gif

Revitalizace brownfieldů

Zanedbaná a nevyužitá území jsou zátěží, ale zároveň obrovským potenciálem mnoha českých měst. Využití brownfieldů namísto greenfieldů se zdá být komplikovanější, avšak z dlouhodobého hlediska je pro město udržitelnější. Pomůžeme Vám území brownfieldu zanalyzovat, zmapovat aktéry v území, najít společně vizi a nastavit vhodný proces transformace včetně fázování a dočasného využití.

Brownfield a průpich Přerov

Budoucnost centra Brna
 

Revitalizace sídlišť

Na sídlištích bydlí velká část obyvatel. Většina sídlišť se potýká s podobnými problémy – chybí zde přirozené centrum, je tu nedostatek parkování, velké plochy neurčitého veřejného prostoru a množství těžko udržovatelné zeleně. Revitalizace sídlišť si klade za cíl doplnit či reorganizovat veřejný prostor tak, aby se na sídlištích zvýšila kvalita života.

Centrum sídliště Ďáblice

Analýza území, aktérů a potřeb

Analýza je jedna z nejdůležitějších a nutných částí projektu. Důkladná analýza, shromáždění dat a informací je prvním krokem k úspěchu jakéhokoliv projektu. Je třeba zanalyzovat fyzické aspekty území, provést SWOT analýzu, znát potenciály a limity, získat data a zmapovat aktéry v území, jejich potřeby a vztahy. Výsledkem analýzy jsou doporučení dalších kroků.
 

Generel parkoviště Konopiště

Vize kopce na Palmovce

Analýzy a komunikační strategie Jezera Milada
 

Zeleno-modrá infrastruktura a krajina

Současná města už dnes čelí klimatickým výzvám a je třeba je postupně adaptovat. Chytrá zeleno-modrá infrastruktura snižuje riziko dopadu záplav, pracuje efektivně se zelení a vodou ve veřejných prostranstvích, řeší tepelné ostrovy ve městě, nakládá inteligentně s dešťovou vodou a další. Cílem je vytvořit takový systém zeleno-modré infrastruktury, který bude v symbióze se všemi dalšími složkami města (sociální, dopravní, technická infrastruktura aj.).
 

Budoucnost centra Brna

Městský park Klášterka

Analýzy a komunikační strategie Jezera Milada

Mezinárodní konference Krajina po těžbě

bottom of page