Rozumíme lidem.

Bez funkční komunikace kolabují i ty nejlepší projekty. Koordinace aktérů v území, komunikace s veřejností a osvěta jsou klíčem k úspěšnému projektu i fungujícímu městu. Města, jejich problémy, záměry i projekty je třeba propagovat a srozumitelně vysvětlovat. Jako architekti vnímáme tyto měkké a často opomíjené složky jako zásadní a nedílnou součást projektů a procesů ve městě.
 

Koordinace

Koordinace aktérů v území, kterého se projekt týká, je stěžejní pro nastavení vztahů, definování jejich potřeb a možností, rozdělení kompetencí a zodpovědností. Čím dříve vstoupí do procesu koordinátor, tím spíše dojde k dohodě a hladkému průběhu procesu projektu.
 

Generel parkoviště Konopiště

Vize kopce na Palmovce

Analýzy a komunikační strategie Jezera Milada

Povrchy a mobiliář Husova náměstí v Chabařovicích
 

Komunikace a participace

Nikdo nechce být obcházen. Čím dříve je do procesu zapojena veřejnost, tím spíše se předejde konfliktům. Mluvit s veřejností a směřovat v konstruktivní debatě k cíli je náročný a křehký úkol, ke kterému je potřeba moderátor či nestranný facilitátor.
 

Aktivizace parku Klášterka

Srdce města Pilníkov

Kostelní náměstí v Chabařovicích

Povrchy a mobiliář Husova náměstí v Chabařovicích

3-rozumime-lidem-BAR.gif

PR a citymarketing

Dobře založená značka, grafické zpracování a komunikační strategie jsou nástroje, kterých by každé město a důležitý projekt měly umět využívat. Jedině tak se myšlenka dostane tam, kam má. Pomůžeme vám zajistit a zkoordinovat návrh i aplikaci grafiky a dalších nástrojů marketingu.
 

Brožura Vize Ústíčka

Brožura Post-Industrial Diamond

Soutěž na vizuální identitu Tvoje Milada

Re-vize města a osvěta

Zůstáváme odborní, ale snažíme se otázky města přibližovat co nejvíce lidem. Re-vize města je populárně-naučný formát večera, během kterého osvětlujeme důležitá témata města, zveme odborníky k přednáškám a veřejnost k diskuzi.

Popularizujeme principy urbanismu a města ve školách i na úřadech. Přednášíme, děláme dlouhodobě osvětovou činnost na sociálních sítích. Skrze témata, týkající se míst, kde žijeme, poznává člověk snáz hlubší principy a buduje si vztah k místu.

Re-vize Ústí

archibn

Mezinárodní konference Krajina po těžbě