top of page

Je to o lidech!

Bez funkční komunikace kolabují i ty nejlepší projekty. Koordinace aktérů, komunikace s veřejností a osvěta jsou klíčem k úspěšnému projektu i fungujícímu městu. Města, jejich problémy, záměry i projekty je třeba propagovat a srozumitelně vysvětlovat. Jako architekti vnímáme tyto měkké a často opomíjené složky jako zásadní a nedílnou součást projektů a procesů
ve městě.

Koordinace

Koordinace aktérů v území, kterého se projekt týká, je stěžejní pro nastavení vztahů, definování jejich potřeb a možností, rozdělení kompetencí a zodpovědnosti. Čím dříve vstoupí do procesu koordinátor, tím spíše dojde k dohodě a hladkému průběhu
procesu projektu.

Komunikace a participace

Nikdo nechce být obcházen. Čím dříve je do procesu zapojena veřejnost, tím spíše se předejde konfliktům. Mluvit s veřejností
a směřovat v konstruktivní debatě k cíli je náročný a křehký úkol, ke kterému je potřeba moderátor či nestranný facilitátor. Je důležité pochopit potřeby lidí a vědět proč a s čím jsou v rámci daného tématu nespokojeni. Lokální znalost obyvatel je zásadní pro následný návrh.

 

Vizuální identita

Dobře založená značka, grafické zpracování a komunikační strategie jsou nástroje, kterých by každé město a důležitý projekt měly umět využívat. Jedině tak se myšlenka dostane tam, kam má. Pomůžeme vám zajistit a zkoordinovat návrh i aplikaci grafiky a dalších nástrojů marketingu.

bottom of page