top of page

Navrhujeme domy.

Zabýváme se návrhy novostaveb
a rekonstrukcí rodinných i obecních domů (školky, bytové domy, obřadní síně apod.)
a následným zpracováním projektové dokumentace dle platné vyhlášky, projednání a autorským dozorem na stavbě.

Proces

Celým procesem vás provedeme, pracujeme ve variantách a prostorovém zobrazení. Zajišťujeme koordinaci všech potřebných profesí (doprava, statika, energetický štítek, dotace, požární bezpečnost apod.).

Návrh vašeho domu se kromě podkladů (geodetické zaměření, hydrogeologický
a radonový průzkum apod.) a seznámení se
s vámi a místem odvíjí od dobře připraveného zadání. Pro zjednodušení jsme pro vás připravili 
dotazník, který vám pomůže zamyslet se nad základními otázkami vašeho
budoucího života i domova.

První fází je návrh stavby (studie), která slouží
k vydefinování fungování, konstrukce i estetiky domu. Dle návrhu se potom zpracovává dokumentace pro stavební úřad s cílem získat povolení. Následuje prováděcí dokumentace, jejímž cílem je nacenit přesně celý dům
a pomoci vám s výběrem stavební firmy. Autorský dozor slouží ke kontrole souladu dokumentace se stavbou, k řešení detailů
a změn, k výběru konkrétních prvků
a vzorkování. Popis i obsah jednotlivých fází projektování si můžete projít zde
.

Malé domy

Zmenšování domů vnímáme jako logický krok v reakci na proměnu podnebí i ekonomické faktory nebo touhu žít blíže přírodě. Malý dům funguje jako zázemí pro život v zahradě a klade důraz na efektivní prostorové řešení, dobré mezilidské vztahy i na co nejmenší zatížení rodiny ekonomickým tlakem vysoké investice nebo nákladného provozu a údržby domu.

Principy navrhování
• Maximální využívání přirozených energií v místě (sluneční, vodní, větrná).
• Udržitelnost, dobrá využitelnost, recyklovatelnost, přírodní materiály.
• Zdravé vnitřní prostředí s jednoduchou údržbou a dobrým fungováním.

• Naplnění zadání se zachováním ekonomických požadavků klienta.

• Ohled na kontext domu – duch místa, historii, zahradu, okolní stavby apod.

Principy dobré spolupráce

Pro transparentní nastavení spolupráce považujeme za vhodné předem nastínit,
jak pracujeme a co od nás můžete čekat. Kromě Smlouvy o dílo, kterou pro vás rádi připravíme, platné legislativy i řádů ČKA se řídíme i vnitřními principy, které si můžete projít zde.

bottom of page