top of page

Navrhujeme domy!

Město, vesnice i krajina nás baví. To ale neznamená, že nás nebaví domy. Rádi vám pomůžeme navrhnout jakýkoliv objekt, ať už jde o novostavbu, dostavbu nebo citlivou rekonstrukci. Zajistíme všechny výkonové fáze od upřesnění zadání a návrh stavby, přes projektovou dokumentaci po autorský dozor na stavbě.
 

Zaměřujeme se na drobnou architekturu, rodinné domy, městské objekty a areály. Součástí naší práce jsou průběžné konzultace, projednání s potřebnými úřady a zapojení všech nutných profesí. V návrzích dbáme na hospodaření s vodou a energiemi, ekonomickou a ekologickou udržitelnost.

Vize MUD*

Dům se zápražím

Dům u semaforu

Další projekty a realizace

1-verejny-prostor-BAR.gif

Manuál mobiliáře, povrchů, reklamy

Město se zabydluje různými vrstvami – ať už mobiliářem, povrchy, informačním a orientačním systémem, zelení, barevností domů nebo reklamou. Dnes jsou požadavky na jednotlivé prvky stále větší a dochází tak k zahlcování prostranství. Abychom jim dali jednotný řád, zpracováváme manuály jednotlivých prvků, které určí jejich charakter, barevnost i umístění.
 

Manuál a návrh MIOS Benešov

Manuál potenciálů

Nevíte, kde začít? Máte neutříděné nápady, které chcete pomoci dotáhnout? Chcete efektivně investovat do proměny veřejných prostranství, ale nevíte, které vybrat? Manuál potenciálů veřejných prostranství je analýza míst a kartotéka potenciálních projektů, která specifikuje náročnost, užitnost a proces jejich naplnění.
 

Manuál potenciálů Benešov

bottom of page