top of page

Oživujeme místa.

Místa jsou do velké míry utvářena ději a událostmi, které se v nich odehrávají. Aktivní život ve městě a fungující komunita jsou jedním z předpokladů bezpečného a fungujícího veřejného prostranství. Proto má smysl zabývat se tím, jak lidi zapojovat, učit je prostory používat a vytvářet takové návyky, které povedou k tomu, že se do míst dostane zdravý život.
 

Studie dočasného využití a aktivizace

Jak využívat místo nebo území dočasně, dokud na něm neproběhne finální projekt nebo úprava? Studie vytvoří plán postupného zabydlování území nebo dočasného využití místa. Díky dočasnému využití lze podpořit a ověřit finální podobu místa. Město musí fungovat v každém okamžiku! K oživení míst slouží aktivizace – zásahy, eventizace, placemaking. Nová či znovunalezená místa potřebují často pomoci k životu. Cílem je vytvořit plán zásahů a program událostí, které naučí lidi místo používat. Díky aktivizaci si lidé k místu vybudují vztah. Místo tak získává identitu a zároveň vzniká komunita lidí, kteří místo přijmou za své.
 

Aktivizace parku Klášterka

Program Koupadel na Sladovce

Workshopy a studentská zadání

Nejsnadnější způsob, jak nalézt spoustu řešení, která by Vás ani nenapadla, je pozvat do místa mladé lidi. Zorganizujeme workshop, na kterém se navrhnou zásahy a vyrobí se specifický mobiliář na míru. Zajistíme propojení s vysokými školami architektury, kde lze domluvit řešení dané lokality v rámci studentských zadání v ateliéru. Výsledkem je paleta svěžích názorů na využití místa.
 

Benešovská zadání studentů FA ČVUT

Workshop na náves v Úročnici

2-ozivujeme-mista-BAR.gif
bottom of page