top of page

Oživujeme místa.

Místa jsou do velké míry utvářena ději
a událostmi, které se v nich odehrávají. Aktivní život ve městě a fungující komunita jsou jedním z předpokladů bezpečného
a živoucího veřejného prostranství. Proto má smysl zabývat se tím, jak lidi zapojovat, učit je prostory používat a vytvářet takové návyky, které povedou k tomu, že se do míst dostane zdravý život. Místa by měla fungovat v každém čase.

 

Mnohdy k tomu není potřeba zásadnějších investic, ale stačí dobrý nápad. Výhodou těchto řešení je rychlost, jelikož se většinou obejdou bez stavebního povolení. Díky tomu můžete rychle reagovat na aktuální situaci (demolice, nefunkční nebo nebezpečné místo apod.) a po splnění účelu prvky případně úřesunout jinam.

Studie dočasného využití a aktivizace

Jak využívat místo nebo území dočasně, dokud na něm neproběhne finální úprava?
Studie vytvoří plán postupného zabydlování území nebo dočasného využití místa.
Díky dočasnému využití lze podpořit a ověřit finální podobu místa. Město musí fungovat
v každém okamžiku! K oživení míst slouží aktivizace – zásahy, eventizace, placemaking (místotvorba). Nová či znovunalezená místa potřebují často pomoci k životu. Díky aktivizaci si lidé k místu vybudují vztah. Místo tak získává identitu a zároveň vzniká komunita lidí, kteří ho přijmou za své. Důležité je komunitu
od začátku do procesu zapojovat.

bottom of page