top of page

Ušijeme vám
proces na míru.

Procesy šijeme na míru potřebě a dané situaci. Neradi tvoříme dokumenty jen do šuplíku. Překračujeme hranice standardních dokumentů a vytváříme dokumenty připravené k reálnému použití. Takové,
které vám pomohou vyřešit, co je potřeba. Procesy optimalizujeme, reorganizujeme
a komunikujeme tak, abychom co nejlépe pomohli nasměrovat vaši obec.

Vize a strategie rozvoje

„Nemáme čas ani peníze dělat nějakou vizi, naše město má důležitější problémy,“ slýcháme občas. A tak z měst, která mají hluboké problémy, odcházejí mladí lidé, protože nevidí žádný důvod, proč by v nich měli zůstat. Města se potom propadají ještě hlouběji. Tvrdíme, že vize a strategie, které povedou k jejímu naplňování, jsou naprosto klíčové. A to proto, že města soupeří o lidi i o investory. Čím chce vaše město být? Ví vaše město, kam směřuje, čím se chce živit, na co chce lákat mladé lidi? Vždy lze najít silné stránky a potenciály,
na kterých lze stavět!

Koncepce a tvorba zadání

U zadání začíná vše. Dobré, podložené
a diskutované zadání zlepšuje kvalitu
a realizovatelnost projektů, šetří peníze, dává reálný odhad nákladů a má vliv na hladší průběh realizace. Pomůžeme s tvorbou zadání pro různé projekty – koncepčně a celistvě uchopíme řešený problém. Pro zadání jsou stěžejní nejen podklady a nutné analýzy, ale
i participace a koordinace hlavních aktérů území. Koncepce krajiny, dopravy, prostranství nebo zeleně šetří v důsledku náklady na celý proces a pomáhá zasadit řešené
téma do souvislostí.

Městský architekt

Pro udržení kontinuity odborné práce, dotažení koncepcí, konzultace rozvoje pro stavební úřad, veřejnost i vedení města nabízíme i spolupráci formou externího odborného poradenství. Na základě výkazu činností dochází k měsíční fakturaci do stanoveného finančního limitu. Členové našeho ateliéru fungují jako městský architekt pro obce: Benešov a Trmice a jako odborný konzultant pro: Chabařovice a Neveklov.

Organizace konferencí a soutěží

Architektonická (i urbanistická, krajinářská, dopravní nebo umělecká) soutěž je nejtransparentnější formou výběru návrhu
a autora. Výsledkem je několik návrhů, které lze mezi sebou porovnávat a spolu s odbornou porotou poté vybrat ten nejvhodnější. Kromě zadání soutěže můžeme pomoci i s její organizací, vedením a propagací. Pokud chcete nějaké téma prozkoumat hlouběji nebo ho popularizovat mezi veřejností, pak je možné zorganizovat odbornou konferenci na dané téma. Jedná se o velkou řadu věcí od produkce, propagace, koordinace a zajištění odborníků až po moderování večera.

Pro shrnutí základních procesů plánování, projektování a vrstev obce jsme na základě dlouholetých zkušeností připravili Manuál pro vaši obec zdarma ke stažení.

bottom of page