top of page

Vracíme kvalitu veřejnému prostoru.

Procesy šijeme na míru potřebě a dané situaci. Odmítáme tvořit prázdné formální dokumenty. Překračujeme hranice standardních dokumentů a vytváříme dokumenty připravené k reálnému použití. Takové, které vám pomůžou vyřešit to, co je potřeba. Procesy optimalizujeme, reorganizujeme a komunikujeme tak, abychom co nejlépe pomohli nasměřovat vaše město.

Vize a strategie rozvoje

„Nemáme čas ani peníze dělat nějakou vizi, naše město má důležitější problémy,“ slýcháme občas. A tak z měst, která mají hluboké problémy, odchází mladí lidé. Protože nevidí žádný cíl, důvod, proč by tu měli zůstat. Město se potom propadá ještě hlouběji. Tvrdíme, že vize a strategie, které povedou k jejímu naplňování, jsou naprosto klíčové. A to proto, že města soupeří o lidi i o investory. Čím chce vaše město být? Ví vaše město, kam směřuje, čím se chce živit, na co chce lákat mladé lidi? Vždy lze najít silné stránky a potenciály, na kterých lze stavět – u sebevíc problémového města nebo území.

Vize Ústíčka

Vize Palmoveckého kopce

Brožura Post-Industrial Diamond

Obraz Vyšehradu

5-proces-BAR.gif

Koncepce a tvorba zadání

U zadání začíná vše. Dobré, podložené a diskutované zadání zlepšuje kvalitu a realizovatelnost projektů, šetří peníze, dává reálný odhad nákladů a má vliv na hladší průběh realizace. Pomůžeme s tvorbou zadání pro různé projekty – koncepčně a celistvě uchopíme řešený problém. Pro zadání jsou stěžejní nejen podklady a nutné analýzy, ale i participace i koordinace hlavních aktérů území. Koncepce krajiny, dopravy, prostranství nebo zeleně šetří v důsledku náklady na celý proces a pomáhá zasadit řešené téma do souvislostí.
 

Manuál potenciálů Benešov

Analýzy a komunikační strategie Jezera Milada

Organizace konferencí a soutěží

Architektonická (i urbanistická, krajinářská, dopravní nebo umělecká) soutěž, je nejtransparentnější forma výběru návrhu a autora. Výsledkem je několik návrhů, které lze mezi sebou porovnávat a spolu s odbornou porotou poté vybrat ten nejvhodnější. Kromě zadání soutěže můžeme pomoci i s její organizací, vedením a propagací. Pokud chcete nějaké téma prozkoumat hlouběji, nebo popularizovat mezi veřejností, pak je možné zorganizovat odbornou konferenci na dané téma. Je to velký balík věcí od produkce, propagace, koordinace a zajištění odborníků až po moderování večera.

Konference Město – iniciátor rozvoje

Re-vize Ústí

Mezinárodní konference Krajina po těžbě

Soutěž na Budovatelku v Mostě

Soutěž na vizuální identitu Tvoje Milada

bottom of page