top of page

Vracíme
kvalitu veřejným prostranstvím.

Každý z nás se denně pohybuje po veřejných prostranstvích. Jsou naším společným obývákem a zároveň vizitkou obce.
Proto je třeba jim věnovat péči a investovat do nich energii i prostředky.

Návrhy a projekty veřejných prostranství

Dobré uspořádání prostoru pomůže jak jeho provozu a údržbě, tak lepší obytnosti pro lidi. Vytvoříme poctivý návrh revitalizace náměstí, návsi, plácku, parku, ulice či celého centra od studie přes získání povolení až po autorský dozor při realizaci. Spolupracujeme
s odborníky na krajinářskou architekturu, dopravní stavby., hydrogeologii, technickou infrastrukturu apod. Obsah a přehled jednotlivých fází najdete zde.

Manuál mobiliáře, povrchů a reklamy

Město se zabydluje různými vrstvami – mobiliářem, povrchy, cedulkami, směrovníky, vegetací, barevností domů nebo reklamou. Dnes jsou požadavky na umisťování prvků stále větší, a dochází tak k zahlcování prostranství. Abychom jim dali jednotný řád, zpracováváme manuály jednotlivých prvků, které určí jejich charakter, barevnost i umístění.

Informační a orientační systémy
Nejlépe prostředí funguje tak, že se v něm dokážeme pohybovat intuitivně a na základě přirozených dominant. Naše obce jsou už ale někdy tak složité, že naše intuice mnohdy nestačí. Navrhujeme systémy orientačních
a informačních prvků, jejichž formu a vizualitu ladíme na míru vaší obce. Naším cílem je nezahlcovat prostředí zbytečným množstvím prvků, a tak vždy klademe důraz na návrh jednoduchého a efektivního navigačního systému, který právě staví na intuici návštěvníků a obyvatelů obcí. Na designu prvků spolupracujeme s kvalitními grafiky. Klademe důraz na kvalitu materiálů a na následnou jednoduchou údržbu prvků.

Manuál potenciálů

Nevíte, kde začít? Máte neutříděné nápady, které chcete pomoci dotáhnout? Chcete efektivně investovat do proměny veřejných prostranství, ale nevíte, která vybrat? Manuál potenciálů veřejných prostranství je analýza míst a kartotéka potenciálních projektů, která specifikuje jejich náročnost, užitnost a proces vedoucí k jejich realizaci. Tento dokument slouží především vedením obcí a navrhuje jim prioritizovaný soupis projektů dle efektivity
v rámci zkvalitňování veřejného prostoru
a rozvoje obce.

Pro shrnutí základních procesů plánování, projektování a vrstev obce jsme na základě dlouholetých zkušeností připravili Manuál pro vaši obec zdarma ke stažení.

bottom of page