kriz_70x70

Rozumíme lidem.

Bez funkční komunikace kolabují i ty nejlepší projekty. Koordinace aktérů v území, komunikace s veřejností a osvěta jsou klíčem k úspěšnému projektu i fungujícímu městu. Města, jejich problémy, záměry i projekty je třeba propagovat a srozumitelně vysvětlovat. Jako architekti vnímáme tyto měkké a často opomíjené složky jako zásadní a nedílnou součást projektů a procesů ve městě.

Koordinace

Koordinace aktérů v území, kterého se projekt týká, je stěžejní pro nastavení vztahů, definování jejich potřeb a možností, rozdělení kompetencí a zodpovědností. Čím dříve vstoupí do procesu koordinátor, tím spíše dojde k dohodě a hladkému průběhu procesu projektu.

Komunikace a participace

Nikdo nechce být obcházen. Čím dříve je do procesu zapojena veřejnost, tím spíše se předejde konfliktům. Mluvit s veřejností a směřovat v konstruktivní debatě k cíli je náročný a křehký úkol, ke kterému je potřeba moderátor či nestranný facilitátor.

3 rozumime-lidem-BAR

Re-vize města a osvěta

Zůstáváme odborní, ale snažíme se otázky města přibližovat co nejvíce lidem. Re-vize města je populárně-naučný formát večera, během kterého osvětlujeme důležitá témata města, zveme odborníky k přednáškám a veřejnost k diskuzi.

Popularizujeme principy urbanismu a města ve školách i na úřadech. Přednášíme, děláme dlouhodobě osvětovou činnost na sociálních sítích. Skrze témata, týkající se míst, kde žijeme, poznává člověk snáz hlubší principy a buduje si vztah k místu.

PR a citymarketing

PR a citymarketing

Dobře založená značka, grafické zpracování a komunikační strategie jsou nástroje, kterých by každé město a důležitý projekt měly umět využívat. Jedině tak se myšlenka dostane tam, kam má. Pomůžeme vám zajistit a zkoordinovat návrh i aplikaci grafiky a dalších nástrojů marketingu.